Świetlica:

 • Świetlica szkolna otwarta w godz. 7.00-16.00
 • Dla dzieci z grupy przedszkolnej  odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godz. 13:00 – 17:00

Dzieci i uczniowie  objęci są opieką:

 • Pedagoga:  Agnieszka Mazur
 • Logopedy:Barbara Wygoda, Monika Piekiełko, Adrianna Czajowska
 • Psychologa: Anna Żabińska

ZAJĘCIA   DODATKOWE

Zgodnie z potrzebami uczniów prowadzone są:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

 • W klasie VII

- Z języka polskiego: Monika Czechowicz- Świadek

- Z matematyki: Urszula Jarosz

- Z języka angielskiego: Jan Korpak

 • W klasach IV,VI: Agnieszka Mazur

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

 • W klasach I-III: Barbara Browarnik
 • W klasach IV-VII: Urszula Jarosz

Zajęcia rewalidacyjne:

 • W klasach I-III: Agnieszka Baran, Anna Bochenek, Małgorzata Brygider
 • W klasach IV-VIII: Ewelina Staśko, Barbara Wygoda

Zajęcia rozwijające twórcze myślenie:

 • Programowanie w klasach II i III: Małgorzata Brygider
 • Szachy w klasie III: Małgorzata Brygider
 • Szachy w klasie I i II: Barbara Browarnik
 • Zajęcia rozwijające w klasach I-III: Barbara Browarnik, Adrianna Czajowska, Małgorzata Brygider.

Zajęcia rozwijające z matematyki:

 • W klasie IV i VI: Urszula Jarosz

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego:

 • W klasie VIII: Jan Korpak

Język angielski w grupach przedszkolnych:

 • Magdalena Skalna

Zajęcia dla klasy VIII przygotowujące do egzaminu (od stycznia):

 • Z języka polskiego: Monika Czechowicz- Świadek
 • Z matematyki: Urszula Jarosz
 • Z języka angielskiego: Jan Korpak

Zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych:

 • W klasach IV-VIII: nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Zajęcia sportowe:

 • SKS dla klas IV-VIII: Ewa Molińska

Wolontariat:

 • Szkolne Koło Wolontariatu: Joanna Baster, Ewelina Staśko

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie

Realizacja: Superszkolna.pl

 • TWORZYMY KOMPETENTNY, ŻYCZLIWY I SPRAWIEDLIWY ZESPÓŁ NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW. KAŻDEGO DNIA Z RADOŚCIĄ ZBLIŻAMY SIĘ DO IDEAŁU DOBRA, PIĘKNA I MĄDROŚCI
Zaszyfrowany adres tej strony