image359.gif

PODSTAWOWEJ W CHOLERZYNIE

 

Do zakończenia I wojny światowej dzieci z Cholerzyna chodziły do Szkoły Podstawowej w Morawicy. W Cholerzynie Szkoła powstała tuż po 1918 r.
Był to niewielki dwuizbowy budynek, w którym mieściło się sześć klas. Kierownikiem Szkoły był Witold Elgiel, zatrudniano też nauczycielkę i księdza.

W czasie II wojny światowej, zwłaszcza po stacjonowaniu wojsk niemieckich,
następnie radzieckich, budynek i wyposażenie Szkoły uległy znacznemu zniszczeniu, zaginęły też prawie wszystkie dokumenty szkolne.

 9 marca 1945 r. po wykonaniu najpilniejszych prac remontowych przez miejscowe ekipy, dwie nauczycielki: Janina Gorączko i Barbara Rutkowska rozpoczęły nauczanie dzieci.

Od 1 stycznia 1946 r. kierownictwo Szkoły objął Jarosław Dymanus – liczba uczniów wynosiła wówczas 96 osób.

 ♥

Od 1 września  1959 r. aż do roku 1997, czyli przez 38 lat, Szkołą w Cholerzynie kierował mgr Józef Zieliński. Za jego kadencji wybudowano w 1964 r. nowy budynek szkolny, gdyż warunki w prowizorycznym baraku, oraz wynajętych salkach były bardzo trudne. Szkoła kosztowała budżet państwa ok. 3 miliony zł.

Nowo wybudowana Szkoła ,,Na Kamyku” służy społeczności Cholerzyna do chwili obecnej, ciągle udoskonalona i remontowana.

Zarówno budowa, jak i rozbudowa Szkoły odbywała się dzięki dużemu zaangażowaniu miejscowego społeczeństwa.

W 1996 r. dzieki inicjatywie Komitetu rozbudowy Szkoly Podstawowej w Cholerzynie dobudowano salę gimnastyczną z zapleczem, co znacznie poprawiło warunki lokalowe placówki.

W 2001 r. dzięki pomocy i opiece Rady Sołeckiej Szkoła otrzymała nowe piękne ogrodzenie oraz boisko do piłki ręcznej.

W lipcu i sierpniu 2006r. nastąpiła wymiana dachu przykrywającego budynek Szkoły Podstawowej w Cholerzynie.

Latem 2008r. położono  przed Szkołą szaro-czerwoną kostkę brukową w miejsce starych spękanych płytek chodnikowych, a w 2009r. Szkoła doczekała się kompleksowego remontu- ocieplenia budynku, wymiany okien, oraz elewacji
w słonecznym kolorze. Z inicjatywy nowopowstałego  Stowarzyszenia NASZ CHOLERZYN powstał piękny plac zabaw dla najmłodszych, tak chętnie odwiedzany przez dzieci. Tym ostatnim zmianom patronował radny Cholerzyna p.Stanisław Ryszka, oraz sołtys p. Kazimierz Kruk.

Nowe nagłośnienie na Sali gimnastycznej ufundowała Wspólnota Pastwiskowa 
z Cholerzyna pod kierownictwem p. Józefa Urbańca.

W 1999 r. w wyniku reformy oświaty w Polsce zmieniono obwody szkolne.

I tak w dawnym obwodzie Szkoły Cholerzyńskiej  pozostały bez zmian dzieci
z Cholerzyna, do których dołączono uczniów z Mnikowa.

Dzieci z Budzynia przeniesiono do Szkoły w Kryspinowie.

Szkołę Podstawową w Mnikowie istniejącą  tam od 1876 r. zamknięto, w zamian otwierając w dawnym budynku szkolnym Gimnazjum dla uczniów z okolicznych miejscowości.

Uczniów klas 0 – VI z Mnikowa  przeniesiono do Szkoły Podstawowej w Cholerzynie
z filią w Mnikowie, z tym że dzieci z klas 0 – III  uczęszczają do powstałej filii w Mnikowie.

Uczniowie klas IV - VI  z Mnikowa  dojeżdżają  do Cholerzyna  autobusem MPK.

Od 1997 r. Szkołą Podstawową w Cholerzynie kieruje  mgr Maria Gałek,
zaś filią w Mnikowie mgr Maria Rachwalik.

Dnia 22 czerwca 2005 r. staraniem społeczności szkolnej a decyzją Rady Gminy Liszki nadano Szkole Podstawowej w Cholerzynie z filią w Mnikowie imię Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty. Piękną tablicę pamiątkowa ofiarowała Wspólnota Pastwiskowa ze swym przewodniczącym p. Józefem Urbańcem.

W roku 2009  obchodziliśmy  45- lecie  budowy Szkoły „Na kamyku”. Dnia 29 maja 2010r odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania szkole sztandaru.

 ♥

Od 2011 r uczniowie systematycznie jeżdżą na basen w Piekarach  a także uczestniczą w kursach tańca towarzyskiego i treningach piłki nożnej
w ramach klubu Orliki. W 2012 r szkolna drużyna siatkówki dziewcząt zdobyła I miejsce w Powiecie Krakowskim.

W 2013r szkoła zorganizowała X Gminny Konkurs Języka Angielskiego pod patronatem Wójta Gminy Liszki. W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły z terenu gminy.

W wyniku rocznej pracy w ramach projektu „Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń” uzyskaliśmy zaszczytny tytuł Bezpiecznej Szkoły. 

W roku 2015  obchodziliśmy  50- lecie  budowy Szkoły „Na kamyku”.
Uroczystość odbyła się 13 czerwca 2015 r.

Od 2017r. szkoła staje się ośmioletnią szkoła podstawową. Dyrektorem szkoły zostaje mgr Jolanta Lipiarz

Od września 2018r szkoła zmienia imię na: Szkoła Podstawowa im.
św. Matki Teresy z Kalkuty


Jeszcze raz zobaczyliśmy, jak cudowne efekty przynosi wspólne działanie i życzliwa pomoc.  

 

 

 

 

      

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • TWORZYMY KOMPETENTNY, ŻYCZLIWY I SPRAWIEDLIWY ZESPÓŁ NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW. KAŻDEGO DNIA Z RADOŚCIĄ ZBLIŻAMY SIĘ DO IDEAŁU DOBRA, PIĘKNA I MĄDROŚCI
Zaszyfrowany adres tej strony